Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/13/2020 in all areas

  1. Z nieprzeciętnością często w parze idzie wyobcowanie. Ludzie o odmiennym światopoglądzie, własnej, odbiegającej od reszty tłumu opinii na większość spraw, myślący poza schematami, mają też często kłopoty z odnalezieniem się w społeczeństwie i zdobyciem przyjaciół. Taką osobą zdecydowanie jest główny bohater – Hikigaya Hachiman. Ponadprzeciętnie inteligentny, a jednocześnie leniwy i niesystematyczny, przepełniony cynizmem uczeń liceum o sarkastycznym podejściu niemal do wszystkiego, co go otacza. Gdyby chciał, z pewnością mógłby być popularny i cieszyć się młodością, jednak, jak mawia, nie chce
    1 point
  2. Odcinki 07-08 już ONLINE! ? A mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na wspólną imprezę! Obyśmy się dobrze bawili ?
    1 point
×
×
  • Create New...